10 Makhluk Supernatural yang Disebutkan dalam Islam

Feb 10, 2019
Lainnya

Apakah peri itu ada menurut Islam? Pertanyaan ini sering muncul ketika membahas makhluk supernatural yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam Islam, dikenal banyak makhluk-makhluk yang diyakini berada di alam lain dan mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut adalah 10 makhluk supernatural yang disebutkan dalam Islam:

Jin

Jin merupakan salah satu makhluk gaib yang terdapat dalam kepercayaan Islam. Mereka diciptakan dari api tanpa asap oleh Allah. Jin memiliki kebebasan bergerak di antara manusia dan mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada manusia.

Malaikat

Malaikat merupakan makhluk spiritual yang diciptakan dari cahaya oleh Allah. Mereka tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia dan jin, tetapi tunduk sepenuhnya pada perintah Allah.

Setan

Setan merupakan makhluk yang durhaka kepada Allah dan berusaha menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Mereka diciptakan dari api oleh Allah, namun diusir dari surga karena kedurhakaannya.

Dajjal

Dajjal adalah makhluk dalam ajaran Islam yang diyakini sebagai Antikristus. Dia akan muncul pada akhir zaman sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia, membawa kekacauan dan godaan yang besar.

Roh

Roh merupakan unsur gaib yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh manusia. Setiap manusia memiliki roh yang menjadi kehidupan bagi jasmani dan roh ini akan kembali kepada Allah setelah manusia meninggal dunia.

Sihr

Sihr adalah ilmu hitam yang mana praktik sihir ini dilarang dalam Islam. Sihr merupakan upaya memanipulasi kekuatan gaib untuk mencapai kepentingan pribadi atau merugikan orang lain, yang dapat membawa dampak negatif.

Barzakh

Barzakh adalah alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Setiap manusia yang meninggal akan mengalami Barzakh sebelum diadili oleh Allah di hari kiamat.

Munkar dan Nakir

Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menguji manusia di dalam kubur. Mereka akan meminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia.

Al-Masih Ad-Dajjal

Al-Masih Ad-Dajjal, atau digelari sebagai Dajjal Al-Masih, adalah makhluk yang bertentangan dengan kebenaran dan akan mempersekusi orang-orang yang beriman. Dia akan muncul sebelum kiamat dan membawa ujian besar bagi umat manusia.

Yajuj dan Majuj

Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan menyebarkan kekacauan di dunia pada akhir zaman. Mereka akan muncul setelah Dajjal dan membawa kerusakan besar sebelum kehancuran akhir dunia.